Koncepció


A II. Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál a tervezői praxis és a kulturális infrastruktúrák kapcsolatát vizsgálja.

A múzeumok és kiállítóterek mint kulturális intézmények világszerte meghatározó szereplőivé váltak a városfejlesztésnek, új csomópontokat teremtve a városok globális hálózataiban. Ez a folyamat az intézmények szerepét is megváltoztatta: a statikus, helyi és nemzeti reprezentációs igények helyett egyre inkább nyitott és aktív közéleti fórumokként működnek, ahol a modern demokráciák társadalmi, identitáspolitikai kérdései és a kortárs kultúra vitái zajlanak.

A makettfesztivál fő témái ezt a jelenséget vizsgálják hazai és nemzetközi intézmények és építészeti projektek bemutatásával és eddig feldolgozatlan témák megjelenítésével. Ezek egyben össze is kapcsolják az építészeti makett, mint műfaj és a kiállítótér, mint platform kérdésköreit és izgalmas összefüggéseit.

Az első téma meghatározó kortárs múzeumépítészeti projekteket és víziókat mutat be modellekkel. A második téma a múzeum mint intézmény és nyilvános fórum átalakulását vizsgálja a makettet, mint eszközt használva fel az elemzésre és a komplex vizuális megjelenítésre. A harmadik téma a makettek és a prototípusok szerepét elemzi a tervezésben, hagyományos és kortárs technológiák helyszíni, működés közbeni bemutatásával. Ennek a három fókuszpontnak az összevetése és párhuzamos bemutatása az építészeti tervezés folyamatainak és a múzeumi intézmények működésének páratlan mélységű, látványos elemzését teszi lehetővé.

A fizikai modellek, makettek így a szakmai és tágabb nyilvános diskurzusok összekapcsolását teszik lehetővé, és egyben kézzelfoghatóvá teszik a kortárs kiállítóterek működését.

A korábbi tapasztalatok alapján komoly nemzetközi és hazai érdeklődésre számítunk szakmai-résztvevői és látogatói oldalon egyaránt, és erre építve számos iskolai, szakmai és interaktív közösségi programot szervezünk a fesztivál idejére. Ezek az események a hasonló közegben dolgozó több külön szakma közötti együttműködést is elősegítik, ami hosszú távon is hozzájárulhat a múzeumok és a szélesebb nyilvánosság kapcsolatának fejlesztéséhez.

Makettfesztivál spot by KÉK audio